• FIAT UNO (08/1983 » 11/1989)

ELETTROVENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE (Ø320-V12-VEL.1-W280)

R201157

OEM1:
5978160
OEM2:
7542450
OEM3:
7608084
OEM4:
7608085
OEM5:
7626254